projectstofferen

De Branchevereniging Projectinrichting gaat in eigen beheer leerlingen opleiden!

Zover is het nog niet, maar het is al wel een ver uitgewerkt plan, dat onlangs is voorgelegd aan de leden van de BVP.

De BVP heeft al langer als speerpunt om interieurvaklieden te werven en op te leiden. Dat moet ook wel nu BVP-leden in 2019 zo’n 80 vacatures hebben of verwachten. Ook onze leveranciers en fabrikanten dringen eropaan hier werk van te maken. Ook zij zijn erbij gebaat dat hun producten vakkundig worden verwerkt.

Er is dus werk aan de winkel. Vanuit de BVP ontstond een BVP-werkgroep, met onder meer onze leden projectinrichters Kristel Leerkes, Jeroen Doornbosch, Wybe Iedema en Wilfred Koek. Enerzijds is er een sterk contact met ROC’s in het land om de opleiding daar beter van de grond te krijgen en anderzijds hebben deze vier projectinrichters uit de werkgroep een idee om de opleiding in eigen hand te nemen.

Zij ontwikkelden een plan voor het oprichten van een stichting waar projectinrichters aandelen kunnen kopen, een soort coöperatie. De leerlingen worden tegen normale tarieven geplaatst bij het projectinrichtingsbedrijf van hun voorkeur. Een landelijke opleidingscoördinator ziet erop toe dat de leerling daadwerkelijk en binnen het aangegeven tijdvak leert wat in het te volgen curriculum staat aangegeven. Daarnaast zal er zo nu en dan een gezamenlijke cursus kunnen worden gevolgd bij een leverancier. We gaan ervan uit dat de leerling vier dagen bij het bedrijf ‘leert en werkt’ en de vijfde dag de lessen op een ROC naar haar of zijn voorkeur volgt. Dat is de keuze van de leerling en gebeurt ook op kosten van de leerling. Wil een leerling niet naar een ROC, dan werkt hij of zij vijf dagen in het bedrijf. Leerlingen blijven ca. drie jaar in dienst van de stichting; daarna zijn ze voldoende bekwaam en kunnen in dienst worden genomen door één van de aangesloten bedrijven.

Het voorstel is voorgelegd aan de BVP-leden. Intensief overleg volgt, waarbij de vier initiatiefnemers in persoonlijke gesprekken het voorstel bespreken en verder uitwerken. Wordt dus vervolgd!