Over 2019

Januari is uiteraard de maand dat terug gekeken wordt op het voorgaande jaar en beloftes en voorspellingen worden gedaan voor het lopende nieuwe jaar. De Branchevereniging Projectinrichting blijft daar niet bij achter.

Op een drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst bij Tarkett in Waalwijk op 15 januari luidde de voorzitter van de BVP, de heer Lieuwe Steendam,  het nieuwe jaar in. Wat het jaar 2019 vooral liet zien was een mooie ledengroei. De BVP telt momenteel 110 leden en verwacht dat er de komende maanden nog een aantal bijkomen. Het is belangrijk dat de branchevereniging op een grote achterban kan steunen. Dat blijkt bij de inspanningen om nieuwe medewerkers voor het mooie vloerenvak te werven. De BVP maakte zich in 2019 samen met INretail sterk voor een nieuwe opleiding voor interieurvakman in het Zuiden van het land. Deze opleiding is bij het Summa College te Veldhoven van start gegaan.
Het zou ook goed zijn als er in Noord Holland ook een dergelijke opleiding zou kunnen starten. Ook daar is de BVP in overleg om dit te bereiken.
Verder is de BVP zoveel mogelijk aanwezig op de Open Dagen van de MBO-opleidingen in Nederland, waar de opleiding tot interieur vakman wordt gegeven. Het lijkt erop, dat het aantal aanmeldingen voor deze opleidingen langzaam groeit. Een goede ontwikkeling gezien het permanente personeelstekort in de branche.

Een belangrijk punt is verder het keurmerk voor projectinrichters, van oudsher het PPI-keur genoemd. De opzet van dit keurmerk wijzigt. Het is per 2020 een branchekeurmerk geworden. Dat wil zeggen dat de organisatie en administratie rond het keurmerk door de BVP wordt gevoerd; de inspecties blijven onaangekondigd en onafhankelijk door het Bureau SKG-IKOB uitgevoerd. De certificaten worden door de Branchevereniging Projectuitreiking verstrekt na advies door SKG-IKOB. Het bestuur verwacht dat er na deze wijziging een groot aantal projectinrichters dit keurmerk zullen gaan dragen.

Tenslotte werd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst afscheid genomen van twee bestuursleden van de BVP, die reglementair aftreden, te weten mevr. Jeannette Boon en de heer Peter van der Jagt. De BVP is hen veel dank verschuldigd voor de werkzaamheden die ze hebben verricht. Gelukkig zal de vereniging nog op hun medewerking kunnen blijven rekenen, wanneer dat aan de orde is. Een nieuw bestuurslid werd welkom geheten, te weten de heer Wilco de Ruiter. Het bestuur hoopt spoedig en tweede nieuwe bestuurder te kunnen voorstellen.